เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 “พม่า ประเทศเพื่อนบ้านในมุมมองด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสังคม” วันที่ 6 ม.ค. 63

Quality Development DivisionQuality Development DivisionQuality Development DivisionFACEBOOK PAGEPlanning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 แนวทางการจัดทำสื่อการสอนทางด้านวัฒนธรรม Intercultural Passport วันที่ 15 พ.ย. 62 วิทยากร โดย ผศ.ผ่องพรรณ ไกรนรา

Quality Development DivisionQuality Development DivisionQuality Development DivisionFACEBOOK PAGEPlanning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 การจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อเป็นสื่อสารสอนและการประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 พ.ย. 62

Quality Development DivisionQuality Development DivisionQuality Development DivisionFACEBOOK PAGEPlanning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

FACEBOOK PAGE

Planning and Quality Development Division, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

ฝ่ายงบประมาณ แผน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5208-10

lartsplanning@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02-696-5223

larts_qa@arts.tu.ac.th